WAKE: Women's Alliance for Knowledge Exchange


Це громадська організація, яка має на меті посилити роботу жінок, які ведуть змін на глобальному рівні. WAKE пов'язує високий вплив, жіночі організації, технологічні інструменти і експертів із провідних компаній, щоб прискорити їх вплив і масштаб їх роботи для жінок і дівчаток. Вони тісно співпрацюють із партнерами та донорами, щоб залучити інструменти, продукти, консультантів і ресурси. Тут переконані, що із більшим доступом до технологій і кращим досвідом, саме жіночі організації зможуть бути більш ефективними в просуванні прав жінок і безпеки в усьому світі. Сайт організації за посиланням


Women's Alliance for Knowledge Exchange (WAKE) mission is to amplify the work of women leading change globally. We do this by connecting them to new networks, tools, training and resources.Their goals are to engage women across sectors to contribute their skills and expertise to help advance women’s rights globally; to connect women’s rights leaders with tools, trainings, resources and advisors to help them expand and scale their work; to increase the capacity of women’s rights leaders and their organizations to effect change; to form new networks and partnerships to amplify an agenda for women's and girls' rights; to establish sustainable in-country learning hubs where teams share skills and tools with new audiences to create a sustainable multiplier effect, educating, linking and inspiring more women and girls. Web-site of WAKE

Wake

Семінар за програмою tech2empower у місті Київ - осінь, 2015


Український Жіночий Фонд


Це міжнародна благодійна організація, заснована 2000 року. Фонд надає Прес-клубу фінансову, інформаційну і консультативну допомогу у рамках проектів. Сайт фонду - за посиланням. Прес-клуб поділяє цілі роботи Фонду, а саме: просування людських прав та основних свобод громадян через зміцнення ОГС, залучення ресурсів для підтримки  громадянського суспільства через сприяння у розвитку культури філантропії в Україні, посилення консолідації жіночого руху як невід'ємної частини громадянського суспільства, посилення участі громадськості в процесах прийняття рішень на різних рівнях та посилення уваги громадськості до питань різноманітності та гендеру.


Ukrainian Women's Fund (UWF) is an international charitable organization founded in 2000. The fund provides Press-Club with financial and informational support in different projects. Press-Club shares the goals of the Fund, namely the promotion of human rights and fundamental freedoms by strengthening civil society, attracting resources to support civil society through the promotion of culture in the development of philanthropy in Ukraine, increasing consolidation of the women's movement as an integral part of civil society, strengthening public participation in decision-making processes at different levels and increased public attention to the issues of diversity and gender. UWF's web-site

UWF

Український Жіночий Фонд


Благодійний Фонд "Здоров`я жінки і планування сім`ї


Фонд був заснований в Україні у 1996 році і є однією з провідних недержавних організацій, яка працює в галузі охорони громадського здоров’я. Сторінка фонду - за посиланням. Прес-клуб співпрацює із фондом у сфері збереження репродуктивного здоров’я та попередження  онкологічних захворювань населення України. Ми горді тим, що можемо брати участь в освітніх програмах для журналістів та молоді з питань репродуктивного  здоров’я та прав, надавати свою точку зору під час експертизи програм у галузі репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав.


Charity Foundation "Women's Health and Family Planning" was established in Ukraine in 1996 and is one of the leading non-governmental organizations working in the field of public health. Press-Club cooperates with the Foundation in reproductive health and the prevention of cancer in Ukraine. We are proud to be able to participate in educational programs for journalists and youth on reproductive health and reproductive rights, to give our point of view during researches in the fields of reproductive health and reproductive rights. Web-Page of the Foundation is here.

PanchenkoOlena

Олена Панченко, Благодійний Фонд "Здоров`я жінки і планування сім`ї, веде тренінг у Кіровограді - літо 2014


Британська рада в Україні


Заснована у 1934 році, Британська рада - це міжнародна організація Сполученого Королівства із культурних відносин та освіти. Британська рада створює можливості для розбудови міжнародних зв’язків між Британією та іншими країнами та вибудовує довіру між людьми по всьому світу. Сайт Британської ради в Україні - за посиланням. У 2014-му році Британська Рада в Україні відновила проект «Активні Громадяни», орієнтований на розбудову мережі молодіжних лідерів, соціальні зміни і забезпечення сталого розвитку. В Україні проект розрахований на розвиток серед молоді знань та навичок, які б сприяли міжкультурному діалогу та вирішенню конфліктів на засадах рівності та рівних можливостей у масштабі всієї України, насамперед на Сході України. У результаті відбору, проведеного спільно з Міністерством молоді та спорту України, партнерами проекту став і Кіровоградський прес-клуб.


British Council in Ukraine - an international organization of the United Kingdom on cultural relations and education. British Council provides opportunities for the development of international relations between Britain and other countries and builds trust between people worldwide. In 2014, the British Council in Ukraine resumed the project "Active Citizens", focused on building a network of youth leaders, social change and sustainable development. As a result of selection, conducted jointly with the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Press-Club became a project partner in Kirovohrad region. Web-page of the project Active Citizens

activesitizens

Учасники програми "Активні Громадяни", Національний форум - весна, 2016


Український форум благодійників


Це перша в Україні професійна асоціація благодійних фондів, організацій і бізнес-компаній, які займаються благодійністю. Форум було створено у 2004 році з ініціативи семи провідних міжнародних та вітчизняних фондів. Форум є членом Європейської мережі донорських асоціацій DAFNE та мережі Всесвітньої ініціативи для підтримки ґрантодавства WINGS, а також підписантом Української мережі Глобального договору ООН. Кіровоградський прес-клуб поділяє місію та цінності УФБ, а також підтримує інформаційно на Кіровоградщині кампанії, що їх проводить форум, наприклад, проект «Синергія у трикутнику «громада-влада-ЗМІ» та проведення щорічної Міжнародній конференції. Сайт УФБ за посиланням


Ukrainian Philanthropists Forum (UPF) is the first in Ukraine professional association of foundations, organizations and business companies involved in charity. Forum was established in 2004 on the initiative of seven leading international and domestic funds. Forum is a member of the European Network DAFNE donor associations and networks to support the initiative WINGS. Press-Club shares the mission and values of UPF, and supports information campaigns conducted by UPF in Kirovohrad region, such as the project "Synergy in the triangle "Community-Government-Media"and the annual International Charity Conference. Site of the UPF by the link

honour

Вікторія Талашкевич отримує нагороду з рук Першої Леді Марини Порошенко нагороду, "Голос Благодійності", запроваджену УФБ, керівник - Ганна Черниш-Гулевська - зима, 2015


Посольство США в Україні


Прес-клуб реформ співпрацює із кількома фондами, які діють при Посольстві США в Україні, зокрема, це "Фонд сприяння демократії" та "Фонд розвитку ЗМІ". Їхня робота - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Починаючи з липня 1996 року, чимало проектів від українських недержавних неприбуткових організацій одержали фінансову підтримку від згаданих фондів, у тому числі - Кіровоградський Прес-клуб, який високо цінує цю співпрацю. Сайт Посольства - за посиланням.


The US Embassy in Ukraine - Press-Club of reforms collaborates with several foundations that operate at the US Embassy in Ukraine, in particular, "Democracy Fund" and "Media Development Fund". Their work - is a purposeful but flexible mechanism which provides financial support to unique and promising projects, especially to those that promote the capacity and sustainability of NGOs and media in Ukraine. Since July 1996, many projects from Ukrainian NGOs have received financial support from these funds, including - Press-Club, ans we greatly appreciates this cooperation! Embassy web-site is here

kinofest

Фестиваль американського кіно у Льотній Академії - літо, 2016


Представництво ЄС в Україні


Ця організація є однією із понад 130 аналогічних представництв Європейського Союзу у світі і має статус дипломатичної місії. В Україні Представництво Європейської Комісії було відкрите у Київі у вересні 1993 року. Головні завдання Представництва Європейського Союзу в Україні - сприяти політичним та економічним зв'язкам між Україною та Європейським Союзом шляхом підтримання ефективного діалогу з урядовими установами та підвищення поінформованості про Європейський Союз, інформувати громадськість щодо розвитку Європейського Союзу, роз'яснювати та відстоювати окремі аспекти політики ЄС, тощо. Кіровоградський прес-клуб активно сприяє досягненню цілей, що їх має у своїй діяльності Представництво, зокрема, влаштовує у місті "Ярмарок проектів ЄС", приймає на своїй площадці експертів і спікерів Представництва. Сторінка організації - за посиланням


EU Delegation in Ukraine - This organization is one of more than 130 similar missions of the European Union in the world and has the status of a diplomatic mission. In Ukraine, the European Commission was opened in Kyiv in September 1993. The main objectives of the EU Delegation are to promote political and economic relations between Ukraine and the European Union by maintaining extensive relations with governmental institutions and increase awareness of the EU, to inform the public about the development of the European Union, to explain and defend individual EU policies, and more. Press-Club shares european values and helps to organize activities by EU Delegation in Kirovohrad region, including "Fair of the EU Projects" and visits of EU speakers to our city. Page of the EU Delegation in Ukraine by the link

eurobus

Ірина Ткаченко переглядає книги на акції "Євроавтобус" у Кіровограді - літо, 2014


Всеукраїнська Коаліція з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї


Коаліція була створена у вересні 2014-го року за ініціативи Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Коаліція має на меті збереження репродуктивного здоров’я, захист репродуктивних прав, забезпечення потреб у якісних послугах з планування сім’ї кожної людини в Україні. Сторінка Коаліції у Фейсбук - за посиланням. Кіровоградський Прес-клуб та керівник Прес-клубу Вікторія Талашкевич є членами Коаліції наряду із майже чотирма десяткам як громадських об’єднань, так і окремих експертів із 20 областей України. Коаліція є відкритою до співпраці із організаціями, установами, органами державної влади, міжнародними інституціями, організаціями громадянського суспільства та громадянами, крім політичних партій, рухів.

coalition

Учасники форуму - члени Коаліціъ з Репродуктивного Здоров'я та Планування Сім'ї


Громадська організація «Інтерньюз-Україна»


Створена у 1996 році, вже у 2003 році ця організація отримала статус міжнародної громадської організації. Діяльність «Інтерньюз-Україна» спрямована на розвиток незалежних і плюралістичних ЗМІ в Україні, підвищення стандартів роботи журналістів, удосконалення законодавчої бази, що регулює відносини в сфері медіа, розвиток нових медіа, налагодження ефективної взаємодії між ЗМІ, громадськими організаціями та владою, підтримку євроінтеграційних процесів, розвиток демократії та основ громадянського суспільства. Місія організації полягає в утвердженні європейських цінностей в Україні через становлення успішних медіа. Прес-клуб успішно взаємодіє із ГО "Інтерньюз-Україна", інформуючи кіровоградських журналістів про можливості, що їх надає ця потужна громадська фундація, а також організовуючи у Кіровограді майданчики для реалізації окремих проектів, наприклад, "Ярмарку Представництва ЄС", "Євро-Автобусу", тощо. Сайт організації за посиланням.

internews

Павло Моісеєв (Інтерньюз-Україна, Київ) та Йоханес Штейнбах (Австрія) - зима, 2015


Громадська організація «Турбота»


Створена у 2009 році у місті Новоукраїнка, ця громадська фундація займається захистом прав та інтересів вразливими груп людей, втілюючи у життя проекти, спрямовані на захист прав та інтересів дітей, людей з інвалідністю, жінок, вимушених переселенців, тощо. Керівник громадського об'єднання - Андрій Флоренко. Менеджер проектів - Ольга Гріднєва. Андрій Флоренко є фасилітатором програми "Активні Громадяни", представляючи у цій програмі "Прес-клуб", а Ольгу Гріднєву, як знаного експерта з гендерних питань, "Прес-клуб" постійно залучає в якості тренерки та керівниці проектів. Сторінка ГО "Турбота" у Фейсбуці - за посиланням.

turbota

Керівництво і активісти ГО "Турбота" - разом із учасниками програми "Активні Громадяни" - весна, 2016


Компанія «Київстар»


Протягом багатьох років Кіровоградський Прес-клуб має тісні дружні і партнерські стосунки із філією ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." у м. Дніпропетровськ. Це щирий і надійний партнер нашої організації. Регулярні соціальні акції, залучення журналістів до навчання новітнім технологіям, підтримка мистецьких і суспільно-важливих проектів відбувається завдяки щирості, професіоналізму і доброзичливості, яку проявляє у стосунках зі ЗМІ менеджер зі зв'язків з громадськістю Київстар Алла Лаврентьєва. Дякуємо і плануємо подальшу плідну співпрацю!

kyivstar

Алла Лаврентьєва та Павло Даніман презентують 3G від Київстар у Кіровограді - літо, 2016


Кіровоградський обласний художній музей


Історія цього музею почалась наприкінці ХІХ століття, але лише в 1921 році була створена картинна галерея, яка в 1924 році ввійшла до складу природничо-історичного музею. Повністю розграбована під час фашистської окупації, картинна галерея, відродилася у 1965 році, і стала відділом обласного краєзнавчого музею. У нашому місті картинна галерея була розташована в приміщенні Свято-Преображенської церкви, але, в 1991 році, після повернення церкви віруючим галереї було виділено інше приміщення пам’ятки архітектури. Музей має п’ять виставкових залів, з них три є стаціонарними: «Сакральне мистецтво», «Західноєвропейське та російське мистецтво ХVІІІ – початку ХХ століть», «Художники-земляки». Також в експозиції музею представлено комплекс декоративно-ужиткового мистецтва. Зібрання музею складається з дев’яти груп зберігання: живопис, графіка, скульптура, кераміка і скло, тканина, дерево, метал, архівно-документальна, фото. Колектив та директор музею Тетяна Ткаченко - надзвичайно віддані справі, щирі, натхненні і відважні люди, які розвивають мистецтво! З якою б пропозицією чи ідеєю не звернувся "Прес-клуб" до музею, ми завжди знаходимо тут підтримку, порозуміння і разом нам все по плечу! Сайт музею дивіться тут

Museum

Тетяна Ткаченко та Вікторія Талашкевич ведуть Благодійний Аукціон - весна, 2016


Thomson Foundation


Thomson Foundation - найстаріша міжнародна організація із розвитку засобів масової інформації, яка більш ніж 50 років навчає журналістів етичним стандартам і якості створення репортажів. Thomson Foundation співпрацює із медіа-організаціями, урядами, організаціями громадянського суспільства і комерційними організаціями, які підтримують професійну майстерність в області комунікацій. "Прес-клуб реформ" співпрацює із Thomson Foundation у рамках проекту "Голос місцевих ЗМІ" - сайт проекту.

ThomsonFoundation

Девід Хендз (Кіпр) веде зйомку, як Вікторія Талашкевич лізе не скеледром в Одесі, щоб записти "стенд-ап", страхує - Ольга Гузь - літо, 2016


IREX Ukraine


IREX Ukraine розширює доступ до якісної освіти, сприяє партнерства і ефективному діалогу між місцевими органами влади, ЗМІ, НУО та громадами. Місія організації полягає в тому, щоб побудувати більш справедливий, процвітаючий і інклюзивний світ шляхом розширення можливостей молоді, підтримки лідерів, зміцнення інститутів, а також розширення доступу до якісної освіти та інформації. Сайт IREX Ukraine - за посиланням.

irex

IREX Ukraine


Прес-офіс ПриватБанку у Кропивницькому 


Регіональний прес-офіс «ПриватБанка» очолює чарівна, енергійна, неймовірна відкрита людина та ще й професіонал своєї справи - Анжела Дзинзюра. Вона завжди (майже цілодобово!) може надати журналістам коментар про діяльність банку, про фінансові ризики і перестороги, про позитивні історії успіху і методи запобігання махінацій. Завдяки співпраці з нею, "Прес-клуб реформ" тримає руку на пульсі справ на фінансовому ринку і, звісно, тримає рахунки у ПриватБанку. Сайт ПриватБанку

collage

Обласна державна телерадіокомпанія


Одна з кращих в Україні регіональних державних телерадіокомпаній, завжди відкрита до співпраці та імпровізацій, експериментів та неймовірних проектів - так можна описати ОДТР, офіс якої знаходиться у місті Кропивницький. І керівництво каналу - Вадим Мурований, Олена Кваша, Андрій Богданович, - і колективи всіх програм (телевізійних, радійних, Інтернет) постійно йдуть назустріч громадським ініціативам не тільки "Прес-клубу реформ", але всіх активних громадян, котрі втілюють у життя соціальніо-значущі проекти на теренах Кіровоградської області. Сайт каналу за посиланням

2016-10-27_1456

Благодійний фонд «Гендер Зед»


Благодійний фонд «Гендер Зед» є правозахисною організацією, яка працює в сфері дотримання прав і свобод людини і громадянина, гендерної рівності в суспільстві, профілактики ВІЛ/ІПСШ/гепатитів, сприяння в подоланні всіх форм стигми та дискримінації щодо людей гомосексуальної, бісексуальної орієнтації та трансґендерів, а також поліпшення якості життя представників ЛГБТ спільноти. Місією Фонду є гідна якість життя ЛГБТ у толерантному суспільстві. Команда Фонду має досвід в організації найрізноманітніших заходів, спрямованих як на представників ЛГБТ-спільноти, так і на суспільство, почавши свою роботу в якості ініціативної ЛГБТ-групи ще в грудні 2008 року. Представники Прес-клубу реформ мали честь бути учасниками тренінгів, що їх проводить фонд. Сайт організації за посиланням

14907257_1338769539467014_2917722711001963664_n

Коаліція громадських організацій "Рада Експертів" 


Коаліція громадських організацій "Рада Експертів" була створена у Кропивницькому та Кіровоградській області як частина найбільшої коаліції провідних громадських організацій та експертів України, котрі об’єдналися заради того, щоби просувати та імплементувати реформи: Реанімаційний Пакет Реформ (РПР). "Прес-клуб реформ" увійшов у Коаліцію у 2018 році.

РПР функціонує як координаційний центр для  83 неурядових організацій та 22 експертних груп, котрі розробляють, просувають і контролюють реалізацію реформ. І кількість учасників платформи постійно зростає. Щоби десятки громадських організацій могли спільно і ефективно працювати, ми розробили Хартію РПР. Це – правила, які регулюють діяльність самої платформи, а також внутрішні відносини та управління між учасниками коаліції. Ми ставимо амбітні реформаторські цілі і, щоб їх досягати, ми створили Стратегію РПР (переглянути тут). Місія РПР: об’єднати зусилля для розробки та реалізації реформ в Україні.

45623305_583312585437332_8850515562132930560_n

Громадська організація "Місток"


Це команда однодумців, які мають життєвий і професійний досвід, і створили разом громадську організацію у місті Кропивницький. Це люди з активної громадянської позицією, які прагнуть змінити якість життя українців і знають як це зробити завдяки попередньому досвіду співпраці з громадськими організаціями в якості експертів і радників. Прес-клуб у співпраці із ГО "Місток" реалізував проект "Регіональні Голоси за Децентралізацію". Керівниця громадської організації - Валентина Остапчук.


Non-progit organization "Mistok" (bridge) - is a team of like-minded people who have life and professional experience and together created a public organization in the city of Kropivnitsky. These are people with an active civic stance who want to change the quality of life of Ukrainians and know how to do it through their previous experience of working with NGOs as experts and advisers. Press Club in cooperation with "Mistok" implemented the Regional Voices for Decentralization project. The leader of a public organization is Valentina Ostapchuk. Page of the NGO see by the link.

Ostapchuk Valentuna

Валентина Остапчук презентує результати проекту "Регіональні Голоси за Децентралізацію" на Кіровоградщині - літо, 2017


Громадська палата Дніпропетровської областіГромадська Палата Дніпропетровської області є місцевим осередком ВГО "Громадська Палата України" і партнером Прес-клубу реформ у втіленні проекту "Голоси Громад". Керівниця Палати у Дніпрі - Наталя Жебрик. Всеукраїнська громадська організація «Громадська Палата України» (свідоцтво про реєстрацію №3739 від 26.03.2012р.) має місію сприяти розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні, втілення принципів прав і свобод людини без дискримінацій.


The Public Chamber of Dnipropetrovs'k Region is a local branch of the NGO "Public Chamber of Ukraine" and a partner of the Press-Club of Reforms in the implementation of the "Voices of the Community" project. Chief of the Chamber in the Dnipro is Natalia Zhebrik. All-Ukrainian public organization "Public Chamber of Ukraine" (certificate of registration No. 3739 dated 26.03.2012) has a mission to promote the development of democracy and civil society in Ukraine, the implementation of the principles of human rights and freedoms without discrimination

36903062_1120787151402611_8105198608673931264_o


Громадська організація "Територія успіху"


Це громадська організація, яка має офіс у місті Кропивницький, але втілює свої програми у різних регіонах України. Команда "Території успіху" сприяє дотриманню кожної людини, впроваджуючи засади верховенства права та демократії в реальне життя. Це згуртована команда проактивістів, які допомагають людяи знати та захистити свої права. Сайт організації за посиланням

The NGO “Territory of Success” was established in 2008.  “Territory of Success” is a team of professionals, who take a proactive stance to what is happening in the city, region, and the country of Ukraine. Its primary objective is to uphold the following principles: democracy, the rule of law, social solidarity and social justice, and respect for human rights in all spheres of life. The mission of the organization: to promote respect for rights of everyone, introducing principles of rule of law in real life. Web-site of Territory of Success

30724584_1876104525735321_2417942879704973312_n

Культурний Діалог Це некомерційна, неурядова організація, яка діє у місті Кременчук (Полтавська область). Всім відомо, що Кременчук – це потужний промисловий центр, але мало хто знає та звертає увагу на те, що Кременчук має досить яскраве та різноманітне культурне середовище."Культурний діалог" народжувався у дискусіях та спілкуванні небайдужих людей щодо необхідності пошуку балансу між розвитком культурного середовища міста та його економічним потенціалом. Група «Культурний діалог» щиро хоче зробити Кременчук улюбленим містом різних людей) За допомогою відкритого діалогу та культурних інновацій організація робить внесок у розвиток гармонійного середовища, в якому є місце для креативних ідей та реалізації творчого потенціалу особистості.


Culture Dialog - is a non-profit, non-governmental organization operating in Kremenchuk (Poltava region). Everyone knows that Kremenchuk is a powerful industrial center, but few people know and pay attention to the fact that Kremenchuk has a very bright and diverse cultural environment. "Cultural dialogue" was born in discussions and communication of indifferent people about the need to find a balance between the development of the cultural environment the city and its economic potential. 

36983679_406853303152945_3383991095997235200_o

Фундація Прав Людини


Це некомерційна, неурядова організація із захисту прав людини, до якої експерти Прес-клубу входять як тренери. Веб-сайт Фундації дивіться за посиланням. ФПЛ була заснована у 2002 році, і відтоді відома своїми дослідженнями з моніторингу прав людини, ефективним використанням засобів  масової інформації та партнерством із місцевими активістами. Щороку фонд реалізує десятки ініціатив, спрямованих на найбільш гострі порушення  прав людини у більш ніж 20 регіонах України.


Human Rights Foundation (HRF) is a nonprofit, nongovernmental organizationm which involves experts from Press-Club as trainers & coaches on social media & PR for non-profits issues. HRF was founded in 2002 and since then it is known for their researches on monitoring of human rights, effective use of media and partnership with local activists. Each year, the HRF shares dozens of initiatives aimed at the most acute human rights violations in more than 20 regions of Ukraine. Website of HRF see by the link.

Без названия

Презентація проекту "Фундації Прав Людини" у Посольстві Естонії - літо, 2016